Audit financiar

Domeniile de audit:

  • audit al situatiilor financiare;
  • audit intern;
  • auditul conturilor consolidate;
  • auditul operatiunilor financiare.

Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei entitati in scopul formularii unei opinii de audit.

Audit financiar:

  • Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS);
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS;
  • Revizuirea situatiilor financiare (due diligence);
  • Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati.